Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
banner

Kontakty

Dětský obchod Babylife
Ledčice 244
Ledčice
tel: +420 728245880
info@babylife.cz
Provozní doba: Po-Pá 9-15:30 hod

 

Novinky:

Fusak délka 110cm - 1090 Kč

Rukávník na kočárek - 165 Kč

Úpletové čepičky od 70 Kč/ks - český výrobce

 


 

 

 

 

 

 

 

 


www.emimino.cz

Novinky

arr3Produkty EmitexProdukty české značky Emitex prodáváme od roku 2005. Emitex vyrábí kvalitní praktické kombinované... arr3Produkty Baby-TexOd českého výrobce Baby-Tex máme v nabídce fusaky do autosedačky či korbičky, Babytex kombi fusaky,...

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Bankovní spojení:

2900270777 / 2010  FIO banka

Adresa:

Jana Živná Babylife.cz

Ledčice 10

Ledčice

27708

IČO: 70579733

DIČ: CZ8152022230

Kontakt:

telefon: 728 245 880

email: info@babylife.cz

Akce dopravné zdarma (u konkrétních výrobků kde je to výslovně uvedeno) se vztahuje pouze na objednávky doručované po České Republice


Zde si můžete stáhnout formulář pro VÝMĚNU či VRÁCENÍ zboží


Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchode www.babylife.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.babylife.cz je Jana Živná, se sídlem v Ledčicích, č.p10, 27708, ICO: 70579733. Veškeré kontaktní informace na nás naleznetena hlavní stránce, po levé straně dole. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (c. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, c. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmu

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (internet), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě zboží doručit a nejlépe písemně uvést, že odstupuje od kupní smlouvy.

Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy písemně, přidejte vaše jméno a také číslo účtu pro vrácení peněz.

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o zjištěný rozpor s původním stavem dodaného zboží. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby. (neničte při rozbalování původní obaly -hračky apod.- v některých případech je i toto nezbytná součást nového výrobku)

Předem upozorňjeme že vrácené věci které jsou vyprané již nemůžeme považovat za původní stav .

Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Pokud u výrobku bylo nějaké zboží zdarma, je třeba ho vrátit také nepoužité s původním výrobkem nebo za něj bude odečtena prodejní cena.

Poštovné (dopravné a doběrečné) se nevrací.

Zásilky zaslané na naší adresu s jakoukoliv dobírkou budou odmítnuty.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Každý produkt má uvedenou dobu expedice (doba od přijetí objednávky do předání zásilky přepravci), zpravidla 3 PRACOVNÍ dny. I když 98% produktu máme skladem, výjimečně se může stát, že je tato doba překročena. V takovém případe Vás ihned kontaktujeme a dohodneme další postup.

Doprava

Balné neúčtujeme. V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme  a navíc obdržíte číslo zásilky. Dodání pak probíhá následující pracovní den, takže ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin od objednání.

Platební podmínky

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží doručovateli (kurýrovi) přepravní služby PPL.

Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo úctu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám opět emailem sdělíme termín, kdy zásilka dorazí.

Platba v hotovosti na provozovně v Ledčicích - zboží lze u nás vyzvednout po předchozí dohodě i osobně.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího bud výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchode. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupe) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme.

Spotřebitel při uplatnění záruky má

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, rádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším poctu nebo opakovaně a bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící rádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tri vady bránící jejímu rádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi případně záručním listem.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním liste. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, ICO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnu ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Zásilky zaslané na naší adresu s jakoukoliv dobírkou budou odmítnuty.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je rádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit v sekci změna údajů.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Obchodní podmínky platí od 1.1.2009.

Zboží zasíláme pouze přepravní službou PPL (www.ppl.cz). Přepravní služba by měla zboží dodat do 24 pracovních hodin od odeslání z Babylifu. Informaci o odeslání zasíláme na email v den odeslání i s číslem balíku. Nejsme schopni ovlivnit hodinu doručení, nicméně pravděpodobnou hodinu závozu firmou PPL zjistíte na www.ppl.cz v harmonogramu doručení po zadání PSČ.  Pokud Vás přepravce nezastihne, zanechá Vám zprávu a Vy si domluvíte jiný termín doručení který Vám bude lépe časově vyhovovat. Pokud jste v době 8-17.00 v zaměstnání bylo by vhodnější jako doručovací adresu pokud to jde udat zaměstnání.

Při platbě převodem udávejte jako variabilní symbol číslo objednávky. V případě platby převodem zasíláme zboží až po připsání částky na účet.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny:

Jana Živná - BABYLIFE.cz, Ledčice 10, 27708

nebo na

e-mail: info@babylife.cz

to vše bez zbytečného odkladu.

Pokud je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listu uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, může zákazník uplatnit reklamaci přímo v místě servisního střediska. Tímto postupem lze vyřízení reklamace urychlit.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení reklamovaného zboží
  • důvod reklamace
  • termín nákupu

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list.

Doporučujeme při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v obalu který zajistí ochranu obsahu.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.